Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie

Informacje dotyczące funkcjonowania oddziału przedszkolnego i punktu oraz nowe procedury higieny i bezpieczeństwa obowiązujące od 6 maja 2020 r.

Szanowni  Państwo

  W związku z uruchomieniem działalności przedszkoli przez rząd, wychodząc naprzeciw państwa oczekiwaniom uruchamiamy funkcjonowanie oddziału przedszkolnego oraz punktu przedszkolnego od dnia 6 maja 2020 roku w nowym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi.

Informuję, że uruchomiliśmy pracę oddziału w jednym miejscu. Jest to budynek szkoły w Niewieścinie, ze względu na zachowanie reżimu sanitarnego (osobne wejście, osobny ciąg komunikacyjny).

 W szkole zostały opracowane szczegółowe procedury bezpieczeństwa, które obligują wszystkich uczestników życia społecznego do zapoznania się z nimi i ich przestrzegania. 

Jednocześnie informuję o możliwości objęcia dziecka opieką tylko  w  uzasadnionych przypadkach, kiedy nie są  Państwo w stanie zapewnić opieki nad dziećmi. Do 24 maja nadal można skorzystać ze świadczenia opieki nad dzieckiem 8 roku życia.

Ilość dzieci, którym możemy zapewnić opiekę w tej trudnej sytuacji jest bardzo niewielka, dlatego będą przyjmowane tylko dzieci obydwojga pracujących rodziców.

W czasie uczęszczania niewielkiej liczby dzieci do przedszkola, nauczyciele w dalszym ciągu będą realizować nauczanie zdalnej w dotychczasowej formie.

Proszę o zapoznanie się z procedurami.