Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

>>KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO<<

Dni wolne do dyspozycji dyrektora będą  ostatecznie ustalone po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego (§ 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego; dalej: rozporządzenie).

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 Wrzesień

Dzień

Godzina

Wydarzenie

Uwagi

2 pon.

9.00 Niewieścin

10.30 Zbrachlin

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

10 wt.

17.00 Niewieścin

18.00 Zbrachlin

Zebranie z Rodzicami

 

12 czw.

15.30 Niewieścin

Rada Pedagogiczna

Przedstawienie planu nadzoru pedagogocznego

16 pon.

 

Wybory Rady SU

 

24 wt.

17.00 Niewieścin

Spotkanie dyrektora z RR

Zatwierdzenie PWP

 Październik 

Dzień

Godzina

Wydarzenie

Uwagi

14 pon.

 

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Listopad

Dzień

Godzina

Wydarzenie

Uwagi

1 pt.

 

Wszystkich Świętych

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

5 wt.

17.00 Niewieścin

18.00 Zbrachlin

Drzwi otwarte

 

11 pn.

 

Święto Niepodległości

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Udział pocztu sztandarowego w   uroczystościach gminnych


Grudzień
 

Dzień

Godzina

Wydarzenie

Uwagi

Do 17 śr

 

Poinformowanie o proponowanych ocenach negatywnych

Forma pisemna

23-31

 

Przerwa świąteczna

 

 Styczeń

Dzień

Godzina

Wydarzenie

Uwagi

2-3

czw.-pt.  

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych

 

7 wt.

17.00 Niewieścin

18.00 Zbrachlin

Zebranie z Rodzicami

Informacja o przewidywanych ocenach semestralnych

Do 17 pt.

 

Wystawianie ocen semestralnych

 

21 wt.

15.30 Niewieścin

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

 

27.01 -

- 09.02

 

Ferie zimowe

 

 Luty 

Dzień

Godzina

Wydarzenie

Uwagi

27.01 -

- 09.02

 

Ferie zimowe

 

 

Marzec 

 

-

Kwiecień 

Dzień

Godzina

Wydarzenie

Uwagi

9-14

czw.-wt.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

21-23

wt.-czw.

 

Egzamin ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

28 wt.

17.00 Niewieścin

18.00 Zbrachlin

Drzwi otwarte

 


Maj
 

Dzień

Godzina

Wydarzenie

Uwagi

Do 22 pt.

 

Poinformowanie o proponowanych ocenach negatywnych

Forma pisemna

 

Czerwiec

Dzień

Godzina

Wydarzenie

Uwagi

9 wt.

17.00 Niewieścin

18.00 Zbrachlin

Zebranie z Rodzicami

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

12 pt.

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Piątek po Bożym Ciele

Do 19 pt.

 

Wystawianie ocen rocznych

 

23 wt.

15.30 Niewieścin

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

 

26 pt.

9.00 Niewieścin

10.30 Zbrachlin

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych