Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie

Młyn Wiedzy

UMO

W ramach  udziału klasy VIII w projekcie „Uniwersytet Młodych Odkrywców” 12 uczniów naszej szkoły od września 2019 do stycznia 2020 roku wzięło udział w serii 9 spotkań
w budynkach uniwersyteckich, podczas których uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracowników UKW z przedmiotów przyrodniczych, technicznych, matematyki  oraz  języka niemieckiego. Uczniowie wzięli m. in. udział w obozie w Centrum Edukacji Ekologicznej
w Myślęcinku.

Efektem zajęć były:

- możliwość poznania budynków i infrastruktury uniwersyteckie

- zapoznanie się z ofertą edukacyjną UKW

- możliwość bezpośredniego spotkania z kadrą naukową UKW

- udział w  praktycznych zajęciach naukowych z możliwością prowadzenia własnych      eksperymentów i doświadczeń

- możliwość wzięcia udziału w ćwiczeniach laboratoryjnych

- kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, np. na zajęciach informatycznych

- poznanie sposobu działania i możliwości drukarek 3D

- wykorzystanie nowoczesnej technologii informacyjnej

- wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce na lekcjach w szkole

- integracja z uczniami z innych placówek

- kształtowanie umiejętności planowania czasu

- motywowanie do nauki

- pobudzanie aspiracji

- nauka poruszania się po mieście oraz praktyczne stosowanie zasad ruchu drogowego  ruchu miejskim.

W ramach  Uniwersytetu Młodych Odkrywców zaplanowano także warsztaty dla rodziców. Termin zajęć zaplanowano na dzień 13 oraz 28 marca. W związku z ogłoszeniem pandemii zajęcia te nie odbyły się.