Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

Wyniki postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019

 1. Banaś Szymon
 2. Baumgart Miłosz
 3. Bober Milan
 4. Cabaj Amelia
 5. Czyżniewska Karolina
 6. Falenczyk Kacper
 7. Kosik Łukasz
 8. Krzyżanowski Aleksander
 9. Latański Maciej
 10. Michalska Justyna
 11. Nawrocki Karol
 12. Pietras Olivier
 13. Sypniewska Nikola
 14. Śmigiel Nikodem
 15. Śmigiel Olaf

Kryteria- rekrutacja


Lp.

Kryterium

Liczba

punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Dziecko mieszka na terenie gminy Pruszcz

30

Pisemne oświadczenie rodzica

2.

W wybranej szkole obowiązek szkolny spełnia lub spełniało  rodzeństwo dziecka

20

Pisemne oświadczenie rodzica

3.

Miejsce pracy rodzica znajduje się    w obwodzie wybranej szkoły

10

Pisemne oświadczenie rodzica

4.

Uczeń ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwość nauki        w szkole obwodowej

10

Pisemne oświadczenie rodzica

5.

W obwodzie wybranej szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców                         w zapewnieniu mu należytej opieki

5

Pisemne oświadczenie rodzica

6.

Szkoła wskazana we wniosku jest najbliżej położona od miejsca zamieszkania

5

Pisemne oświadczenie rodzica


Dziennik


Projekty

Czas


Kalendarz

Licznik odwiedzin

.

Statystyki

stat4u