Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Wyniki postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019

 1. Baumgart Robert
 2. Bleryk Natalia
 3. Bleryk Tymoteusz
 4. Bonek Oliwier
 5. Hinc Aleksander
 6. Jędraszek Julia
 7. Lewandowski Mateusz
 8. Maciejski Jan
 9. Majewska Zuzanna
 10. Marlęga Wiktoria
 11. Mirota Blanka
 12. Mroczkowska Zofia
 13. Nawrocki Kamil
 14. Niedzielska Kinga
 15. Niedziółka Maria
 16. Prużyńska Zuzanna
 17. Sopel Angelika
 18. Tadrowski Bartosz
 19. Trębacz Aleksandra
 20. Woźniak Julia
 21. Wróblewski Błażej
 22. Zioła Franciszek

Rekrutacja- kryteria

W związku ze zbliżającym się terminem rekrutacji podajemy informację o kryteriach branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.


Lp.

Kryterium

Liczba

punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Dziecko podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego

50

Pisemne oświadczenie rodzica

2.

Do przedszkola, do którego składany jest wniosek, uczęszcza rodzeństwo dziecka lub wraz z wnioskiem kandydata wpłynął wniosek jego rodzeństwa.

40

Pisemne oświadczenie rodzica

3.

Rodzice dziecka pracują lub uczą  sią w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.

30

Pisemne

oświadczenie rodzica

4.

Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położone od miejsca zamieszkania lub miejsca pracy rodzica lub szkoły podstawowej, do której uczęszcza rodzeństwo dziecka.

20

Pisemne

oświadczenie rodzica

5.

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu, wynosi, co najmniej 7 godzin dziennie.

10

Pisemne oświadczenie rodzica

6.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

10

Pisemne oświadczenie rodzica


Dziennik


Projekty

Czas


Kalendarz

Licznik odwiedzin

.

Statystyki

stat4u