Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie

Get Adobe Flash player
W związku ze zbliżającym się terminem rekrutacji podajemy informację o kryteriach branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.


Lp.

Kryterium

Liczba

punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Dziecko podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego

50

Pisemne oświadczenie rodzica

2.

Do przedszkola, do którego składany jest wniosek, uczęszcza rodzeństwo dziecka lub wraz z wnioskiem kandydata wpłynął wniosek jego rodzeństwa.

40

Pisemne oświadczenie rodzica

3.

Rodzice dziecka pracują lub uczą  sią w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.

30

Pisemne

oświadczenie rodzica

4.

Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położone od miejsca zamieszkania lub miejsca pracy rodzica lub szkoły podstawowej, do której uczęszcza rodzeństwo dziecka.

20

Pisemne

oświadczenie rodzica

5.

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu, wynosi, co najmniej 7 godzin dziennie.

10

Pisemne oświadczenie rodzica

6.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

10

Pisemne oświadczenie rodzica


Dziennik


Czas


Kalendarz

Licznik odwiedzin

.

Statystyki

stat4u