Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie

Get Adobe Flash player

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Niewieścinie mieści się w malowniczo położonej wsi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Otoczenie jest bez wątpienia jednym z walorów placówki, baza lokalowa również. Szkoła posiada nadane uroczyście imię, sztandar, poczet sztandarowy i autorski hymn, które wyróżniają nas spośród innych szkół. Jesteśmy placówką, która bierze aktywny udział w życiu kulturalno-społecznym wsi, nie zapominając o bogatej ofercie imprez i uroczystości szkolnych, państwowych i kościelnych, które cyklicznie realizujemy. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna systematycznie się dokształca, bogaci swój warsztat pracy, aby właściwie prowadzić proces edukacyjny ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów zdolnych, jak i tych, którzy mają trudności w nauce i zachowaniu. Współpracujemy z partnerami i instytucjami, którzy wspierają szkołę, promując ją w regionie. Jesteśmy w stałym kontakcie z absolwentami, którzy dają powody do dumy, są naszą chlubą i wizerunkiem. Biorą udział w wielu imprezach środowiskowych, podtrzymując tradycje i reprezentując placówkę. Osiągamy wysokie wyniki kształcenia, biorąc udział w wielu konkursach na terenie szkoły, gminy, powiatu, czy województwa. Nasi laureaci są wypracowaną bazą i potencjałem do dalszego etapu kształcenia.
Historia Szkoły Podstawowej foto 

Zanim powstał obecny budynek szkolny, dzieci uczęszczały do szkoły, która mieściła się w centrum wsi, niedaleko kościoła, na skarpie przy jeziorze. Boisko szkolne było w tym miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się krzyż przydrożny. W starej palcówce były tylko 3 izby lekcyjne toteż dzieci nie mogły się pomieścić. Złe warunki lokalowe spowodowały, że część uczniów uczyła się w pomieszczeniu znajdującym się przy gorzelni i organistówce. Nie przeszkadzało to jednak w organizowaniu życia towarzyskiego. Na terenie szkoły odbywały się wieczorki taneczne dla młodzieży czy też inne spotkania towarzyskie. Ówczesny kierownik, Marta Wesołowska-Szarzyńska wraz z p. Szulczyńską, p. Warczakiem oraz przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego Bolesławem Piecuch, podjęli decyzję o rozpoczęciu przygotowań do budowy szkoły. Po przejściu na emeryturę Marty Wesołowskiej, kierownictwo szkoły objął Zimer, który dokończył budowę w roku 1966. Wówczas odbyło się uroczyste otwarcie nowej placówki a w roku 1972 został oddany do użytku dom nauczyciela. Do szkoły uczęszczało ok. 200 dzieci. Działały w nim liczne drużyny sportowe: piłki nożnej, piłki ręcznej, drużyna lekkoatletyczna. Prężnie działała także drużyna zuchowa i harcerska im. Marii Konopnickiej pod opieką Zofii Dudek a potem Zofii Burczyńskiej. Placówka posiadała swój własny sprzęt biwakowy, dzięki czemu organizowała wyjazdy w Parowy Cieleszyńskie. Szkoła przez wiele lat była także miejscem wypoczynku dla uczniów ze szkoły w Pruszczu.

 Tutaj dbano o umuzykalnienie dzieci. Zajęcia prowadził Witold Zdeb (śpiew i chór) oraz Danuta Szwarc (zespół taneczny i muzyczny).

Szkoła przez te lata zmieniała swoją strukturę. Najpierw była siedmioklasowa a następnie ośmioklasowa a od roku 1999 sześcioklasowa.

Ważnym momentem w życiu szkoły był wybór patrona. W roku szkolnym 1998/1999 dyr. Adam Nowak wraz z Rada Pedagogiczną i radą Szkoły podjęli działania, których zwieńczeniem była uroczystość nadania imienia szkole Marii Konopnickiej wraz z wręczeniem sztandaru. Odbyła się ona 21 maja 1999 roku. Poczet sztandarowy placówki bierze udział w wielu uroczystościach organizowanych na terenie gminy. Szkoła ma swój autorski hymn oraz logo, które wyróżnia tę placówkę spośród innych.

Początkowo obwód szkoły obejmował wsie: Niewieścin, Cieleszyn, Rudki i Zawadę.  Placówka posiadała dwie filie: w Cieleszynie i Zawadzie. Obecnie szkoła obejmuje wszystkie miejscowości położone wzdłuż drogi krajowej nr 5 ( Zawadę, Niewieścin, Luszkowo, Luszkówko oraz miejscowości położone w obrębie Doliny Dolnej Wisły ( Trępel, Grabówko, Topolno, Rudki, Konstantowo, Cieleszyn). Obecnie do szkoły uczęszcza 98 uczniów. Grono pedagogiczne liczy 14 nauczycieli oraz 4 pracowników obsługi.

Od wielu lat szkoła zmienia się nie do poznania. Sale lekcyjne są systematycznie modernizowane, odnawiane. Jest nowe ogrodzenie a teren wspaniale zagospodarowany. Szkoła wzbogaca się w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Trwają również prace związane z termomodernizacją budynku. Jest plac zabaw dla dzieci, oraz boiska szkolne a wokoło sporo pięknej zieleni. 

Szkoła to nie tylko placówka oświatowa. Tutaj organizowanych jest wiele imprez środowiskowych, festyny itp. Uczniowie mają spore osiągnięcia  w konkursach przedmiotowych, plastycznych, teatralnych i sportowych. Szkoła może również się pochwalić swoimi absolwentami. Wśród nich znajduje się m. in. Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz, radni, sołtysi, ekonomiści, pielęgniarki, policjanci, nauczyciele menadżerowie oraz rolnicy. 


Dziennik


Czas


Kalendarz

Licznik odwiedzin

.

Statystyki

stat4u